Blog

budowa dachu

Czy pozwolenie na podwyższenie dachu jest konieczne?

Przy podwyższaniu dachu konieczna jest gruntowna przebudowa i ingerencja w istniejącą więźbę dachową. Wymagane formalności zależą w znacznym stopniu od zakresu prac. Za przebudowę uznaje się powiększenie okien dachowych – wówczas wystarczy na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac dokonać zgłoszenia w urzędzie. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać, wymieniając samo pokrycie lub okna dachowe. Podniesienie dachu skutkuje zmianą parametrów użytkowych lub technicznych obiektu, na przykład jego wysokości, powierzchni zabudowy czy też liczby kondygnacji. Do przeprowadzenia takich prac wymagane jest pozwolenie na budowę.

Czytaj więcej