Czy pozwolenie na podwyższenie dachu jest konieczne?

Przy podwyższaniu dachu konieczna jest gruntowna przebudowa i ingerencja w istniejącą więźbę dachową. Wymagane formalności zależą w znacznym stopniu od zakresu prac. Za przebudowę uznaje się powiększenie okien dachowych – wówczas wystarczy na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac dokonać zgłoszenia w urzędzie. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać, wymieniając samo pokrycie lub okna dachowe. Podniesienie dachu skutkuje zmianą parametrów użytkowych lub technicznych obiektu, na przykład jego wysokości, powierzchni zabudowy czy też liczby kondygnacji. Do przeprowadzenia takich prac wymagane jest pozwolenie na budowę.

Podniesienie dachu bez pozwolenia uznawane jest za samowolę budowlaną, która wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Warto wiedzieć, że podwyższenie dachu nie zawsze jest możliwe, dlatego najlepiej skonsultować swoje plany z rzeczoznawcą, który sprawdzi stan konstrukcji i określi sposób przeprowadzenia prac. Co więcej, podniesienie dachu mogą blokować lokalne ustawy, na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy.

Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania pozwolenia na podwyższenie dachu?

Do podniesienia dachu potrzebne jest pozwolenie na budowę, a więc konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie. Dachy najczęściej podnosi się w celu adaptacji poddasza, co powoduje zwiększenie powierzchni domu i zmianę liczby kondygnacji. Konieczne jest zatem zatrudnienie architekta, który opracuje projekt rozbudowy.

Do uzyskania pozwolenia w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym należy złożyć wniosek i kopię projektu oraz dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości. Wymagana jest także opinia rzeczoznawcy. Na odpowiedź trzeba będzie poczekać 30 dni, a uprawomocnienie decyzji trwa 14 dni.